The world's mostpowerful website builder.

درباره ما

نگارخانه ترانه باران

هو المحبوب

خط، خوشنویسی، هنرهای ایرانی اسلامی مانند حافظ ، سعدی و مولانا هویت و اصالت این مرز پرگهر هستند و میراث داری از آنها و تلاش برای روزآمدی و توسعه آنها بدیهی ترین رسالت یک ایرانی ست.
نگارخانه ترانه باران با افتخار در سال ۱۳۹۰ با چنین سویه و مشرب فکری پای به عرصه گذاشت. در عصری که عظیم ترین و عزیزترین سرمایه های ملی ایران در معتبرترین موزه ها و حراج خانه ها چون دری گرانبها حفظ و تبلیغ می شدند ، در سرزمین مادری غبار فراموشی گرفته بودند.
خاستگاه مجموعه ترانه باران، در سال های دهه ۷۰ و ۸۰ خورشیدی صنعت گردشگری با گرایش تخصصی گردشگری هنری ست که ضمن خلق رویدادهای ملی و بین المللی و انتشار کتب و مجلات تلاش کرد بنیان های اندیشگی و زیر ساخت های فرهنگی را نوسازی و ضرورت پیوند اقتصاد، گردشگری و هنر را تبیین کند؛ سرانجام با تاسیس نگارخانه و بعدتر حراج باران به ارائه یک نمونه و شاخص همت گماشت.

توجه شایسته به هنرمندان اصل هویتی نگارخانه ترانه باران است، نیروی انسانی و چشمه زاینده خلاقیت سرمایه بدون جایگزین هر سرزمینی ست که باید آن را مثال جان پاس داشت، بدیهی ست هنر با آینه داری هنرمندان ادامه حیات دارد و نمی توان خواهان چشمه جوشان هنر متعالی بود در حالی که هنرمندان بر صدر ننشینند.
تقویت اقتصاد هنر و در امتدادش بازار هنر در اولویت فهرستگان نگارخانه ترانه باران است که برای فراگیر شدن مولفه های شناختی و امکان های اجرایی آن کارگروه‌های متعدد و تخصصی با نهادهای معتبر برگزار می کند تا این نهال نوپا در کشورمان مجال جولان یابد.
خوشبختانه امروزه ارزش افزوده یافتن قیمت آثار هنری بر همگان ثابت شده است لیکن اگر آثار هنر ایرانی آن سان که شایسته است جهش ملی و بین المللی نمی یابد به سبب عدم ورود نهادهای کلان تصمیم ساز به این عرصه است؛ حال آنکه خلق هر اثر هنری خط ، خوشنویسی و هنرهای ایرانی اسلامی در واقع نهادینه کردن ارزش های فرهنگی و انسانی ایرانیان است و فروش هر اثر هنری در واقع انتقال این بینش و جهان بینی به سراسر عالم هستی ست. مجموعه نگارخانه ترانه باران هماره می کوشد این گزاره های بدیهی و پیدا را اطلاع رسانی و ترویج نماید.